niedziela, 16 maja 2010

II Zlot Forum beskidmaly.pl

15/16 maja 2010 - Beskid Mały
Chatka "Gibasówka" (fotorelacja)