poniedziałek, 11 lutego 2013

Rozpoczęcie sezonu 2013 u Staszka

9/10 lutego 2013 - Beskid Mały
Kocoń Przydawki - Gibasów Groń - Gibasówka - OW "Pod Borem" - Kocoń Przydawki